Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Elek Péter Zoltán őstermelő kistermelő (Palóc Betyár Chilifarm)
Kistermelői szám: 11 T 0683
Őstermelői szám: P000000617771
Székhely és levelezés: 2699 Szügy Mikszáth út 40.
Adószám: 54973415-1-32; a továbbiakban: Szolgáltató) által a  https://palocbetyarchilifarm.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. Szolgáltató a webáruházon saját termékeit árusítja és szolgáltatásait gyűjti össze. A Weboldal segítségével a Felhasználók termékek (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy személyes átvételre helyszínen vagy átvevő pontokon. Szolgáltató közvetítő kereskedői tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja a vállalkozónak.

1.4. A Szolgáltatás ingyenes, az áruk, termékek árai partner vállalkozások számára kedvezőbbek. A kedvezményezettek köre: Regisztrált élő adószámmal rendelkező, vállalkozók és cégek.

1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget vállal.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és az áruk kiszállítására vonatkozóan jön létre a megállapodás.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a “Korábbi rendeléseim” menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

 1. Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő megrendelés nem csak a regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • telefonszám*Partneri regisztráció esetén kibővített adatok köre: Adószám, Cégnév, Székhely

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. A felhasználó bármikor kérheti adati törlését és regisztrációja törlését.

 1. Megrendelés

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót, a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A “Megrendelem” gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az vállalkozónak. A webáruház üzemeltetője össze készíti termékeit, és átadja a futárszolgálatnak. A megrendelő kérésére akár átvételi pontban is átveheti.

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, és megadja a  A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.  A megrendelést maximum 48 órán belül postára adja a szolgáltató és telefonon vagy emailben átbeszélik az átvételi időpontokat ha a felhasználó az átvételi lehetőség mellett dönt a kiszállítás helyett.

3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a webáruház árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a webáruház között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja az webáruház és szolgáltató szerződési feltételeit, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. Az Vállalkozó nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles. A vállalkozó megtagadhatja a rendelést, ha megrendelőnek már volt sikertelen rendelés kézbesítése, ha a partner vállalkozó vagy cégnek tartozása van a vállalkozó felé.

3.5. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a webáruház üzemeltetője semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Fizetési feltételek

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató megkapta. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya SUMUP biztonságos online fizetési rendszeren keresztül számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben a futárszolgálatnak vagy bankkártyával fizethet személyesen. Partnerek számára pedig átutalással is lehetséges.

4.2. A SUMUP-nal történő fizetés részletes feltételeiről az alábbi menüpontban tájékozódhat:

A kényelmes és biztonságos online fizetést a A SumUp EU Payments UAB-t a Litván Nemzeti Bank engedélyezte elektronikuspénz-kibocsátó intézményként (az engedély száma 56, kibocsátásának dátuma 2019. augusztus 27.). Bejegyzett cím: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Litvánia. Cégkód: 305074395. Bankkártya adatai weboldalunkhoz nem jutnak el. Javasoljuk ezt a fizetési módot ha előre szeretné kifizetni a megrendelt árut

 

 1. Elállás

5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

5.2. A rendelés átvételi pontban történő esetén nem mondható le online kártyás fizetés esetén. Utánvétes rendelés esetén bármelyik opciótól nézve  a megrendeléstől számított 24 órán belül mondható le a rendelés.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

 1. Panaszkezelés

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím: 2699 Szügy, Mikszáth út 40.
E-mail cím: info@palocbetyarchilifarm.hu
Telefonszám:    +36 70 419 6999 +36 70 323 2030

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut webáruház tulajdonosához, szolgáltatójához fordulhat, (Elek Péter Őstermelő Palóc Betyár Chilifarm) ezzel kapcsolatos igényét csak az webáruházzal szemben tudja érvényesíteni.A  szolgáltató nem vállal felelősséget a esetleges szállításból eredő károkért, vagy allergiás reakciókért, rosszullétért amit egy esetleges intolerancia okozhat.

6.4. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát rögzíti, a rögzített hangfelvételt a rögzítéstől számított 6 hónapig megőrzi. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetést Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rögzítse, lehetősége van postai úton (2699 Szügy, Mikszáth út 40.) vagy elektronikus levelezés (info@palocbetyarchilifarm.hu) útján benyújtania a panaszát. A Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Szolgáltató a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton vagy elektronikus levelezés útján nyújthatja be. Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (elektronikus úton) a hangfelvétel másolatát.

 1. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 1. Záró rendelkezések

8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

8.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

8.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

8.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Szügy, 2021. október 24